Erik J. van Loon

 

Al heel jong kreeg ik belangstelling voor munten. De 16 stuks in een doosje kregen als toevoeging  de verhalen van mijn moeder. Zij kon over de landen van oorsprong vertellen, zij kwam immers uit Hongarije, had jaren lang gewoond bij haar grootouders in Bad Hersfeld en verhuisde met hen naar Haarlem. Op zoek naar haar roots in Hongarije en Tsjecho-Slowakije, verbleef zij enkele jaren in Reichenberg (Liberec). Wilt u van haar geschiedenis meer weten klik dan op:  http://www.erikenroshni.nl/ .  De 16 munten waren van mijn vader die in augustus 1944 ‘s nachts werd gearresteerd en uiteindelijk “met onbekende bestemming” naar Duitsland werd afgevoerd. Wachtend op zijn terugkeer mocht ik met de munten spelen en oppoetsen.  De “muntenschat” werd gekoesterd en uitgebreid. Voor mijn vader zou de verrassing groot zijn als hij merkte dat ik “de 16” met enkele tientallen had vermeerderd. Nadat de verzameling uit honderden exemplaren bestond besefte ik dat ik mijn vader nooit zou kunnen verrassen. Pas in 1950 kwam de bevestiging van het Rode Kruis dat hij met ca. 7000 anderen was omgekomen bij de ramp in de Lübecker Bocht. De verzameling werd groter door alle munten die ik kreeg. Kopen van munten kwam niet bij me op; bestond er een muntenhandel? Gezien de zeer beperkte financiële armslag gedurende vele jaren en het gemis aan kennis stelde mijn verzameling veel emotie voor, maar met een geringe waarde. Kennis is mijn grootste bezit en die gebruik ik sedert 1975 t.b.v. The Standard Catalog of World Coins (Krause); voor Nederland, Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname en Ned. Indië vanaf 1801. Sedert 10-10-2010 ook voor de nieuwe landen: Curaçao en Sint Maarten.  Van 1999 tot begin 2006 was als vrijwilliger werkzaam bij  Het Nederlands Muntmuseum (thans Geldmuseum).

Verder heb ik het idee naar voren gebracht om ter  stimulering van de Holland Coin Fair 100 sets te voorzien van een zilveren penning.

Het is mijn bedoeling om mijn overgebleven munten / “emotie” lang deze weg te verkopen. Kijkt u verder op deze site en misschien vindt u de munt of de set die u altijd al had gewild. Klik op “Verkoop munten”. Daarachter liggen verscheidene pagina’s   met leuke aanbiedingen. Ik hoop dat er munten tussen zijn ter aanvulling van uw verzameling!

 

Klik op één van de knoppen linksboven  en  u krijgt nadere informatie.

 

 

dukaat Haarlem

Deze gouden dukaat zou zijn gemaakt tijdens het Spaanse beleg van Haarlem. Er is slechts één exemplaar bekend

Contributor to the Standard Catalog of World Coins Since 1975

Dubbele gouden dukaat uit 1868. (Veiling MPO dec. 2008)

Voor de 5e Wereldtentoonstelling in Parijs werd in 1867 een Dubbele Gouden Dukaat geslagen als inzending van 's Rijks Munt. Twee exemplaren werden tentoongesteld en zijn na afloop van de tentoonstelling weer naar 's Rijks Munt terug gezonden. Van deze munt zijn slechts 3 of 4 proefstukken bekend. Deze Dubbele Gouden Dukaat van 1868 werd vermoedelijk op bestelling geslagen in goud, zilver en brons voor de legendarische en wereldberoemde verzameling van de graaf P. Ferrari de la Renotière. Deze unieke munt is nog niet opgenomen in Handboek Schulman, Friedberg en Muntalmanak. Wel heb ik deze vermeld in Krause/Mishler onder:  KM. # 97.

 

Opmerking:

De Muntakmanak is van mening dat 1868 ‘maakwerk’ was. Geven zij hiermee de grens aan wat wel of geen ‘munt’ is?

Mijn mening is: Ik besta; dus ik ben!

 

Bezoekers